Balance

Din arbejdslyst påvirkes af din oplevelse af, om der er balance mellem antallet af opgaver og den tid, du har til at løse dem. Men du er mere end dit arbejde. Derfor skal der også være balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.

Vidste du at...

  • Hver fjerde lønmodtager i Danmark i høj grad oplever balance mellem deres arbejdsliv og deres privatliv
  • Kun 16 procent af danske lønmodtagere i høj grad oplever balance mellem deres arbejdsopgaver og tiden til at løse dem
  • Oplevelsen af manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv hænger tæt sammen med oplevelsen af at være stresset
  • Medarbejdere i små virksomheder generelt oplever større balance end medarbejdere i store virksomheder

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Vi er eksperter i at forbedre din arbejdslyst, afklare dine kompetencer, hjælpe dig med jobskifte eller få dig i arbejde, hvis du er opsagt. Uanset hvad, så sætter vi dit arbejdsliv under lup – vi ved nemlig, hvor meget dit arbejdsliv påvirker hele dit liv. Book en samtale i dag – og mærk forskellen med det samme.

Værktøjer

Få inspiration til, hvordan I som leder og medarbejder kan tale om det, der betyder noget for arbejdslysten. Krifas samtalekort giver forslag til spørgsmål, så I kommer omkring alle de faktorer, der er vigtige for trivsel i arbejdslivet.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Rapporter og analyser

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med.

Krifa har sammen med YouGov gennemført undersøgelsen ”Balancen mellem familie- og arbejdsliv”. I denne analyse har vi taget temperaturen på danskernes oplevelse af balance mellem familie- og arbejdsliv.

Knap halvdelen af os danskere har oplevet tegn på stress inden for det seneste år. Krifa har undersøgt, hvad årsagerne er til stress, hvordan vi forholder os til stress og hvordan det påvirker vores liv.