Kolleger

Dine kolleger er vigtige for din livsglæde og din arbejdslyst. Et godt kollegaskab er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil.

Vidste du at...

  • Jo mere man som medarbejder føler sig som en del af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen, desto mere vil man typisk have en oplevelse af god arbejdslyst
  • Gode kolleger betyder mere for vores generelle livstilfredshed, end de betyder for vores glæde ved at gå på arbejde
  • Medarbejdere i den offentlige sektor er gladere for deres kolleger end medarbejdere i den private sektor
  • 61 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har en oplevelse af, at deres kolleger får dem til at præstere bedre på jobbet

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Vi er eksperter i at forbedre din arbejdslyst, afklare dine kompetencer, hjælpe dig med jobskifte eller få dig i arbejde, hvis du er opsagt. Uanset hvad, så sætter vi dit arbejdsliv under lup – vi ved nemlig, hvor meget dit arbejdsliv påvirker hele dit liv. Book en samtale i dag – og mærk forskellen med det samme.

Få gode råd og hjælp, når arbejdslivet gør ondt. Du får konkrete redskaber til at håndtere fx stress, dårlig ledelse og andre problemer på jobbet, hvor regler og paragraffer ikke slår til.

Værktøjer

Vi møder mange forskellige personer og fagligheder i vores arbejdsliv. I e-bogen er der en lang række øvelser, som alle har det til fælles, at de hjælper til en dialog om det gode samarbejde.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Rapporter og analyser

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med.

I denne rapport kigger vi nærmere på mening i arbejdslivet. I rapporten belyses, hvilke dimensioner mening i arbejdslivet består af og hvordan mening bidrager til den gode arbejdslyst for medarbejderne på det danske arbejdsmarked.

Danskerne oplever generelt stor tryghed i jobbet. Men arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år og mange af de jobs, som vi kender i dag vil forsvinde i løbet af de kommende år. Vi har taget temperaturen på lønmodtagernes oplevelse af tryghed i jobbet og på deres indstilling til omstilling på et arbejdsmarked under hastig forandring.